diva

divadiva
esra tokat

üretim: esra tokat // ışıl terzioğlu

 

Avrupa odaklı paradigmada mobilya, ismiyle uyumlu bir şekilde mobil, yani evin içinde hareket edebilen bir eşyadır. Türkiye’de ise mobilya, uzun yüzyıllar boyunca hep konut mekanına entegre olarak tasarlanan ve üretilen, duvara gömülü üniteler ya da ondan çıkan uzantılar olarak var olagelir. Bu kendine özgü hal çağdaş mobilya tasarımı bağlamında görmezden geliniyor görünmekte. Bütün ailenin paylaştığı ortak yaşam alanı olan salon/sofa bağlamında divan, sabit bir oturma, uzanma, yatma mobilyası olarak bugüne uyarlanabilecek olasılıklar barındırır.