bourgere

bourgere
arad kris suna // gökberk günday // sena ortaç

 

Berjer belki de Paris salonlarında ilk belirdiği 18. yy’dan beri mobilyaların en soylu ve ağırbaşlı eşyalarından biri olageldi. Günümüzde toplu halde satın alınan oturma odası takımlarının, değeri üzerine oturacak kişi sayısı ile belirlenen bir yan elemanı haline dönüşmüş olsa da esasında tasarımcı için sahip olduğu önemi korumaya devam ediyor. Acaba berjer üzerine yapışan bir yan eleman olma rolünden sıyrılıp bir argüman olarak salonun/oturma odasının ortasına yerleşebilir.

This is to say that whenever you come with your assignment, https://essayclick.net/ you will see a professional in your field to do the assignment for you.