bender no. 9

bender

bender no. 9

cem örgen

 

Antipazar belirsizliği ve tanımsızlığı sevmez. Her zaman tanımlı ve kategorize edilebilen arketipler ister. Acaba arketiplerden, onların malzeme ve üretim yöntemlerini kullanarak kurtulmak, ölçü, ölçek ve standartları yeniden düşünmek olası mıdır? Lily Reich’a, Mart Stam’a, Mies Van Der Rohe’ye ve dahi Vladimir Tatlin’e bir saygı duruşunda bulunurken, ürünün, kullanım biçimlerini dikte ettiği bir yapıdan, kullanıcı merkezli ve esnek bir yapıya geçilebilir. Bunu yaparken de formu değil olasılıkları tasarlamak ve bu olasılıkların ortaya saçtığı formlar içerisinden birini gözüne kestirmek mobilya tasarımında alternatif bir tasarlama metodu olarak değerlidir.

This is why you should always stick with us when you need ap added information psychology homework help.