The New Domesticity // Yeni Evcil(l)ik Halleri

The New Domesticity // Yeni Evcil(l)ik Halleri
Avşar Gürpınar // Adnan Serbest // Görkem Özdemir
Yeni Evcil(l)ik Halleri projesi, 36m2’lik bir yaşam alanı içerisinde ev hayatının yeniden düşünülerek bu hayata karşılık gelecek mobilyanın bir ürün değil bir kavram olarak, en geniş anlamı ile değerlendirilmesini ve tasarlanmasını amaçlar.
Mobilya;  konvansiyonel arketipler yerine, en genel anlamı ile ‘işlev sunucu’ (fr. fourniture) ya da ‘hareket ettirilebilen barınma mekanı nesnesi’ (lat. mobile) olarak ele alındığında forma ve işleve dair gerçek olasılıklarını ortaya çıkarır. Sadece faydacı bir bakış üzerinden tanımlanmayan tasarım ihtiyaçları, tasarımcının kategorik/paradigmatik sıkışmalardan kurtularak, profesyonelliğin alışılagelmiş ritüellerinden ve kolay formüllerinden kaçabilmesine olanak sağlar. Bu da daha özgür ve özgün bir tasarlama etkinliğinin fiziksel ve düşünsel alanının genişletir.
Bu proje, tasarımda konvansiyonel araç ve yöntemlerin ötesine geçerek, İstanbul’da bir arada var olabilmeye devam eden endüstri öncesi, endüstriyel ve endüstri sonrası üretim pratiklerinden faydalanan bütüncül bir anlayış üzerine kurulmuştur. Mobilyanın mekan ile ve her ikisinin de kentteki/evdeki, güncel ve gündelik yaşam pratikleri bağlamında ele alınmasıyla, spekülatif bir ev hali, tüm mobilya ve diğer elemanları ile kolektif bir çalışma üzerinden şekillenecektir. Proje, araştırma, tasarım, üretim ve kurulum olmak üzere 4 ana fazdan oluşmaktadır. Her bir fazın çıktıları aşağıda akış kısmında belirtilen tarihlerde sunulur.
Araştırma:
Tipoloji: Tipoloji araştırmasında ev hayatında var olan/olmuş çeşitli mobilyaların metinsel/görsel/çizimsel bir belgelemesinin yapılması beklenmektedir. Bu mobilyalar: Koltuk, berjer, gardırop, şifonyer, komidin, konsol, portmanto, büfe, vitrin, büro, zigon, sehpa, sandalye, iskemle, masa, tabure, sıra, abajur, divan, peyke, şezlong, çekyat, kanepe…
Ev Hayatı: Ev hayatı araştırmasında insanların konut içerisindeki mekansal pratiklerinin metinsel/görsel/çizimsel bir belgelemesinin yapılması beklenmektedir. Bu pratikler: Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, çalışmak, yazı yazmak, kitap okumak, atıştırmak, misafirlik, televizyon izlemek, yatıya kalmak, uzanmak, yatmak, uyumak, müzik dinlemek, dans etmek, meditasyon yapmak, dışarıyı seyretmek…
Araştırma fazının sonunda öğrencilerin tüm araştırma çıktılarını özetleyen bir sunum yapmaları ve yeni yaşam alanı tahayyüllerinin ilk tanımını yapmaları beklenmektedir.
Tasarım:
Öğrenciler tüm tasarım süreci boyunca tekil ürünler ile değil alternatifli ürün aileleri ile çalışacaklardır.
Tasarım sürecinin ilk fazda araştırma ve eskiz üzerinden geliştirilen önerilerin 1:20 ölçekli bir temsil içerisinde yerleştirilerek sunulması beklenmektedir. Bu aşamada mobilyaların birleşim/bağlantı detaylarının gösterilmesine gerek yoktur.
İkinci fazda 1:10 ürün maketleri ile çalışılacaktır. Ürünlere dair boyut, bağlantı detayları, malzeme vb. kararların netleşmeye başlamış olması gerekmektedir.
Üçüncü fazda ürünlerin 1:4 ölçekli maketleri üretilecektir. Final sunumundan önceki bu son aşamada ürünler ile ilgili temel ve kritik kararların verilmiş olması ve kavramsal çerçevenin sunum ile ifadesi için gerekli çalışmaların yapılması beklenir.
Tasarım aşamasının final jürisinde tüm maket, model, eskiz, araştırma, teknik çizim vb. materyali içeren bir portfolyo sunumu gerçekleşecektir.
Üretim:
Final jürisinin ardından stüdyo yürütücülerinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilecek belirli sayıda mobilyanın üretilmesine başlanacaktır. Bu aşamada ürünlerin niteliğine göre öğrenciler gruplandırılabilir. Yaklaşık 1 ay sürecek olan üretim sürecinde her mobilyadan sorumlu kişinin/kişilerin üretim takibi ve yönetimini yapmaları ve belgelemeleri gerekir. Üretim aşamasının ardından bitmiş ürünlerle 24 Mayıs tarihinde son bir final jürisi yapılacaktır.

Those in need of a case study research in areas like https://essaydragon.com/ states of consciousness will also get guidelines from us on how to come up with the most accurate information through detailed research.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.